„Jest i było”

Dnia 22.11.2018r. o godz. 18.00 w „Łaźni” odbyło się spotkanie, promujące książkę Karola Bauera „Jest i było”, zredagowaną przez nasze uczennice: Paulinę Delegę i Olgę Sochaczewską z klasy 3D, które prowadziły cały wieczór. Byli na nim obecni uczniowie naszej szkoły z klas 3C i 3D oraz dr Adam Duszyk i pan dyrektor mgr inż. Romuald Lis. Profesor Duszyk został odznaczony przez Radomski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Książka pt. „Jest i było” cieszyła się zainteresowaniem wśród zebranych, dzięki czemu sprzedaliśmy przyniesioną ilość. Książki można nabyć jeszcze w sekretariacie naszej szkoły w cenie 20 zł. Planujemy także w grudniu zaprosić pana Karola Bauera na kolejne spotkanie autorskie, tym razem do naszej szkoły.