Stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Radomia w roku szkolnym 2018/2019 można składać w MOPS w Radomiu w nieprzekraczalnym, ustawowym terminie, do 15 września 2018 roku.

Informacja o warunkach udzielania pomocy w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku

Wydatki kwalifikowane