Odbiór świadectw maturalnych – 3 lipca 2018

Zapraszamy abiturientów 3 lipca 2018 r. po odbiór świadectw według następującego harmonogramu:

godz. 9.00 –  klasa 3A  sala nr 7
godz. 9.30 –  klasa 3B  sala nr 8
godz. 10.00 – klasa 3C  sala nr 7
godz. 10.30 – klasa 3D  sala nr 8
godz. 11.00 – klasa 3N  sala nr 7

Aneksy do świadectw wydawane będą od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.