Stypendia „Mazovia”

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019” uczniowie składają do podpisu p. dyrektorowi w Sekretariacie Szkoły do 29.06.2016 r. do godziny 15.00.