Powrót do Historia

Nauczyciele

Aktualnie trwają prace nad skompletowaniem listy nauczycieli, którzy przez ostatnie 100 lat pracowali z młodzieżą.

Aktualna lista nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Rok szkolny 2011 / 2012
J. polski:
 • mgr Adam Wasilewski
 • mgr Łucja Banaszkiewicz
 • mgr Beata Hajduk
 • mgr Małgorzata Terc
 • mgr Zbigniew Wieczorek
 • mgr Elżbieta Górecka
 • mgr Adrian Szary
Filozofia:
 • dr Barbara Muszyńska
 • mgr Elżbieta Górecka (EG)
J. łaciński:

mgr Grażyna Karolak (GK)

J. francuski:

mgr Elżbieta Niziołek (Ni)

J. rosyjski:

mgr Irena Żyszczyńska (IŻ)

J. angielski:
 • mgr Agnieszka Złotkowska – Danilczuk (AD)
 • mgr Dorota Dobrzańska (DD)
 • mgr Ewa Kowalik (EK)
 • mgr Anna Łyś (AŁ)
 • mgr Iwona Rembowska (IR)
 • mgr Katarzyna Moniakowska (KM)
 • mgr Małgorzata Sobieraj (MS)
 • mgr Aleksandra Dziubasik (zastępstwo)
 • mgr Alicja Cieślakowska (zastępstwo)
J. niemiecki:
 • mgr Katarzyna Bedyńska (KB)
 • mgr Aldona Karasek (nK)
 • mgr Jacek Książka (JK)
 • mgr Maria Łęcka (MŁ)
 • mgr Gerard Woźniak (GW)
 • mgr Agnieszka Sumińska-Sadal (nS)
Historia i wos:
 • dr Adam Duszyk (hD)
 • mgr Iwona Grześkiewicz (IG)
 • mgr Paweł Korba (PK)
 • dr Marcin Kwiecień (MK)
 • mgr Agnieszka Sumińska-Sadal (nS)
Biologia:
 • dr Iwona Kacperska (IK)
 • dr Jolanta Sochaj (bS)
Geografia:
 • mgr Romuald Lis (RL)
 • mgr Magdalena Nowacka (MN)
 • mgr Aldona Karasek (nK)
 • mgr Joanna Kwiatkowska (Kw)
Matematyka:
 • mgr Przemysław Murawski (PM)
 • mgr Jerzy H.Nowicki (JN)
 • mgr Małgorzata Ortenburger (MO)
 • mgr Andrzej Wojtyna (AW)
 • mgr Grazyna Śleszyńska
 • mgr Monika Kwatek
Fizyka:
 • mgr Anna Gockiewicz (AG)
 • mgr Maria Zamarska (MZ)
 • dr Tadeusz Szumiata (TS)
 • mgr Sławomir Lichota (SL)
 • mgr Michał Romanowski (MR)
Chemia:
 • dr Stanisław Banaszkiewicz
 • mgr Agnieszka Banaśkiewicz (AB)
 • mgr Barbara Modrykamień (BM)
 • mgr Barbara Suchecka (BS)
 • mgr Jan Siwiec (koło olimpijskie)
Przysposobienie Obronne:

mgr Anna Szczucka (AS)

Informatyka i Technologia Informacyjna:
 • mgr Agnieszka Król (AK)
 • mgr Mirosław Mortka (MM)
 • mgr Rafał Błędowski (RB)
Technika:

mgr Rafał Błędowski (RB)

Plastyka:

mgr Urszula Wolszczak (UW)

Wychowanie fizyczne:
 • mgr Jerzy Adamczyk (JA)
 • mgr Beata Chodnikiewicz (BC)
 • mgr Beata Jędrzejczyk-Czarnecka
 • mgr Urszula Kowalska (UK)
 • mgr Rafał Kramer (RK)
 • mgr Magdalena Wilk (MW)
 • mgr Emilia Górska (zastępstwo)
 • mgr Michalina Jagodzińska (zastępstwo)
Religia:
 • mgr Daniela Czerwińska (rC)
 • dr Jolanta Strojek (rS)
 • ks. mgr Jacek Wierzbicki
Nauczyciele-bibliotekarze:
 • mgr Remigiusz Kutyła (bK)
 • mgr Smolarczyk Agata (bi)
Przedsiębiorczość:

mgr Barbara Modrykamień (BM)

Pedagog Szkolny:

mgr Marzena Kopycka (Ko)

WDŻ:

mgr Daniela Czerwińska (rC)

Muzyka:

mgr Maria Wrzesińska-Siczek