Powrót do Program

Imprezy towarzyszące

Program obchodów
Jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

7 września – piątek

8.30 – Otwarcie wystawy „Kochanowszczak w fotografii” – Plac przed Urzędem Miejskim, ul. Żeromskiego 53

9.00 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów radomskiej oświaty”, Sala Widowiskowa Resursy Obywatelskiej w Radomiu („Uliczka tradycji…”, Resursa Obywatelska)

8 września – sobota

14.30 – Kabaret „Lata dwudzieste, lata trzydzieste…” – przygotowany przez młodzież VI LO. Sala Widowiskowa Resursy Obywatelskiej w Radomiu;  Pokaz musztry francuskiej przygotowany przez Szkolną Grupę Rekonstrukcji Historycznej w barwach 145. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych; Pokaz gimnastyki szwedzkiej przygotowany przez młodzież VI LO („Uliczka tradycji…”, Resursa Obywatelska)

9 września – niedziela

14.30 – Premiera filmu „Historie ze szkolnego tableau…” (Na stulecie Liceum Kochanowskiego), Sala Widowiskowa Resursy Obywatelskiej w Radomiu; Pokaz musztry francuskiej przygotowany przez Szkolną Grupę Rekonstrukcji Historycznej w barwach 145. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych; Pokaz gimnastyki szwedzkiej przygotowany przez młodzież VI LO („Uliczka tradycji…”, Resursa Obywatelska)

20 września – czwartek

Sobie śpiewam a Muzom… – Wieczór słowno-muzyczny złożony z twórczości nauczycieli, uczniów i absolwentów Liceum Jana Kochanowskiego – Łaźnia, ul. Żeromskiego 56

1 października – poniedziałek

12.00 – Otwarcie wystawy „Z dziejów Szkół imienia Jana Kochanowskiego” – w gmachu Szkoły

3 października – środa

9.00 – Gra uliczna dla uczniów Gimnazjum i Liceum – początek w gmachu Szkoły

4 października – czwartek

9.00 – Sportowy Turniej Stulatków między stuletnimi Szkołami radomskimi – w gmachu Szkoły

5 października – piątek

10.00 i 12.00 – Bieg Kochanowszczaka, Park Kościuszki

17.00 – Otwarcie wystawy absolwentów w Muzeum Sztuki Współczesnej, Rynek 4/5